โปรแกรมวัดผลออนไลน์ PM School.Net V.24

โปรแกรมวัดผลออนไลน์
PM school.Net

โปรแกรมวัดผลออนไลน์ ช่วยแก้ปัญหาและลดภาระครูในการทำเอกสาร ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ตามมาตรฐานของหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น สพฐ. สช. กทม. อบจ. เทศบาล พัทยา เป็นต้น โดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เน้นการทำรายงานสังกัด ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 ออนไลน์

รายชื่อโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้บริการ

โรงเรียนจินดาบำรุง
โรงเรียนวัดศิริพงศ์
โรงเรียนแสงจันทร์
โรงเรียนวัดสุขใจ
โรงเรียนบ้านสนามชัย
โรงเรียนวัดโคกสิงห์
โรงเรียนท่าสว่าง
โรงเเรียนบ้านนาเหล็ก
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านหัวถนน
Fabiola Powlowski
MFEczjwDRuNOf
SlxNLuDY
EPTjVyAJ
bVLYGSKfmUAgB
mrfVpktGCOdWKFUh
lAhboxTHciZd
GqLjzedwFgcoVADI
dCXIOMSPZF
JmFgyKAo
วัดเทพลีลา
หลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ)
fOXxJAUQR
Jamesspoom
วัดภาชี
โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)
วัดพระยาปลา
วัดขุมมอง
โรงเรียนวัดเทพลีลา
วัดม่วง
วัดพระยาปลา
สุเหร่าแสนแสบ
วัดทองศาลางาม
สุเหร่าคลองสิบ
ลำำ​บุหรี่​พวง​
โรงเรียนวัดเทพลีึ
โรงเรียนบ้านท่าหลวง
โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
วัดสมณานัมบริหาร
วัดพระยาปลา
โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์)
วัดตะกล่ำ
สุเหร่าศาลาลอย
ไทยนิยมสงเคราะก์
วัดเวฬุราชิณ
ไทยนิยมสงเคราะห์
วัดหนองจอกภักดีนรเศรษฐ)
fzPonjQyhYTI
บ้านโคกยามู
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
Edwingot
DvYQiXShdbCIz
Mohammed Koofee
Andrew Goldenberge
Mike Conors
MatthewVoimb
IePFxuWMrL
บ้านน้ำดำ
Miguel Angel
NataBew
hOTkNVWDaRm
AndreajAt
Lazaroboape
WkmpoyseAjtuBRFJ
Charlesgricy
pfhPRrbyxgEo
โรงเรียนสะบ้าย้อย
Sophia Lacey
วัดนิกรรังสฤษฎ์
วัดนิกรรังสฤษฎ์
Carlosfak
WZdTxlQVf
Davidvitly
Marcusges
ดวงมณี
SeymourSmund
MZVHiwWGlAjTvC
SeymourSmund
SeymourSmund
วังเจ้าวิทยาคม
JAMES COOK
tVyeWZuFUmklMTSi
CLOVER AMBASSADOR
Raymondasymn
HmNyJUVrRcsxDfB
tKazoIWfYOnyDXlh
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
AxvrRsHncDPCoEV
AcSuoYPzW
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
โรงเรียนบ้านปรางค์
MwRaXVjmJWNPbCT
Serglapit
SqbwHoufErMtIATQ
GqRDzMsnBSe
aUyZLDkx
นานาชาติธาราพัฒนา
FVBjLxPm
โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง
hypxXSbP
โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง
Mikhail
gWalzUyFep
โรงเรียนบ้านวังสวาบ
อนุสรณ์ศุภมาศ
Michaelapper
Kaymotdadary
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
Denisha Delgado
โรงเรียนกองทัrอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
อนุบาลอุตรดิตถ์
บ้านบางละมุง
Warner Lockington
สมัยศึกษา
Patrickreose
บ้านผาจี
Tiffiny Slack
ElenaMek
Normanhix
hTeZsAVlzHpcM
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
Juan Garibaldi
โรงเรียนวัดหัวควน
RobertPok
bOgFMmoxZ
วัดจันทร์นิรมิตร
โรงเรียนปทุมานุกูล
Harvey Lees
RobertPok
JeffreySow
โรงเรียนคลองกันยา
IsabellaVet
Williamruith
ThomasNeose
DIHLOdlryUjsequc
ThomasNeose
Michaeltramy
Michaelmaf
Kaymqedadary
VLOqfQoCXPtwAai
โรงเรียนวัดเกาะกา
น้ำยืน
Johan Fourie
Tarah Heap
Henrynerne
dwZMHzpV
Renee Dampier
Cory Gilson
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
PNqStdXFKM
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
โรงเรียนบ้านโคกสูง
Henrynerne
Henrynerne
RichardKiz
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
โรงเรียนบ้านเกษมสุข
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
xUzFPOcYRtLioHlW
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
ปราสาททองวิทยา
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
ChrisWab
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Chadwick Schwartz
Henrynerne
อยู่เป็นสุขอนุสรณ์
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
GHgSPpmyicTADe
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
JoaquinDum
Henrynerne
Henrynerne
Ceybbydadary
Kadveriadary
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
dujCYWovwDUX
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Robbldd
Henrynerne
Henrynerne
โรงเรียนบ้านพันษี
Henrynerne
Henrynerne
GradyDrege
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
โรงเรียนวัดเกาะน้อย
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
mhZYbXpyzGLS
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
วัดเกาะกา
Henrynerne
Antionetig
Henrynerne
Henrynerne
mRgDUGrPfkBXZE
Henrynerne
บ้านหนองกุงแก้ว
Henrynerne
สังวาลย์วิทย์ 3
เนินสง่าวิทยา
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
KevinAcurn
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne
Henrynerne